Historia szkoły

Dzień 15 października 1972r. jest jednym z ważniejszych dni w życiu Polonii zamieszkałej we wschodniej części Long Island.  Po wielu staraniach, grupie rodziców popieranych przez księdza Wendę, udało się powołać do istnienia polską szkołę sobotnią, której celem było krzewienie tradycji i kultury polskiej na amerykańskiej ziemi.  Została ona zarejestrowana przez Centralę Szkół Dokształcających w Ameryce. Swoją działalność rozpoczęła w budynku szkoły parafialnej przy kościele św. Izydora i tu kontynuuje ją po dzień dzisiejszy.  Powstanie szkoły zbiegło się w czasie z pierwszą rocznicą beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbe przez papieża Pawła VI.  To wydarzenie wpłynęło na decyzję nadania szkole imienia tego wielkiego Polaka-męczennika.

Pierwsi uczniowie szkoły

W sobotę 19 października 1972r. po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek dla 48 uczniów i ośmiu nauczycieli. Pierwsi pedagodzy     to:  Józefa Kiergiel, Katarzyna  Kornafel, Janina Matuszczak, Feliksa Sawicka, Czesława Zakrzewska, ks. Witalis Pendzik, ks. Władysław Świątek, ks. Jerzy Widoniak.  Kierownictwo szkoły powierzono p. Feliksie Sawickiej, która nieprzerwanie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pełni tę funkcję do dziś.

Uczniowie z księdzem

Kolejną ważną datą w historii szkoły był dzień 15 listopada 1975r.; uroczystość poświęcenia sztandaru polskiej szkoły.  Ojcem chrzestnym był p. Franciszek Gajowniczek, były więzień oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, za którego ojciec Maksymilian M. Kolbe dobrowolnie przyjął męczeńską śmierć.  Od tego czasu sztandar z wizerunkiem patrona towarzyszy nam wszędzie tam, gdzie prezentuje się nasza szkoła.

Poświęcenie sztandaru szkoły z udziałem Franciszka Gajowniczka

Kolejną ważną datą w historii szkoły był dzień 15 listopada 1975r.; uroczystość poświęcenia sztandaru polskiej szkoły.  Ojcem chrzestnym był p. Franciszek Gajowniczek, były więzień oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, za którego ojciec Maksymilian M. Kolbe dobrowolnie przyjął męczeńską śmierć.  Od tego czasu sztandar z wizerunkiem patrona towarzyszy nam wszędzie tam, gdzie prezentuje się nasza szkoła.

 

Franciszek Gajowniczek ze społecznością szkolną

W październiku 1982r. w dziesiątą rocznicę istnienia szkoły, jej przedstawiciele brali udział w uroczystościach kanonanizacyjnych błogosłowianego Maksymiliana M. Kolbe w Rzymie.

 

Prezentacja sztandaru w Rzymie

Tradycją szkoły są obchody jej jubileuszu.  Uroczyste bankiety organizowano w 10-lecie, 20-lecie, 25-lecie, 30-lecie, 35-lecie a ostatnio 40-lecie istnienia szkoły.

Jubileusz 40-lecia

Obecną historię szkoły piszą jej uczniowie, rodzice i nauczyciele, uczestnicząc w corocznych imprezach szkolnych.  Do najważniejszych można zaliczyć:  jasełka, śniadanie wielkanocne, udział w Paradzie Pułaskiego na 5 Alei w Manhattanie, udział we mszy świętej z okazji rocznicy Konstytucji 3-maja w Eastport, czy też koronację figurki Matki Bożej w Villa Immaculata. 

Nasza szkoła wprowadziła jako pierwsza szkoła polonijna małą maturę.  

 

Pierwsza dyrektorka i założycielka szkoły Feliksa Sawicka z liceum